Topics in Physics

داخلي يا خارجي؟

چهارشنبه 27 آذر 1392
+0 به يه ن
از من سئوال مي شه كه براي تحصيلات تكميلي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در رشته فيزيك بهتر هست كه در ايران بمانند و يا خارج بروند. سئوال جواب مشخصي نداره و به خيلي فاكتورها بستگي داره. نظير اين كه در چه شاخه پژوهشي مي خواهيد پژوهش انجام بدهيد.اين پيشنهاد من هست: در مقطع كارشناسي و همچنين كارشناسي ارشد كه هستيد شناخت خود را از شاخه هاي پژوهشي بالاتر ببريد. بدانيد هر كدام در چه موردي است و در كجاي دنيا در اين شاخه پژوهشي خاص كارجدي مي شه. اگر فقط امر پژوهش را در نظر بگيريم مهمتر از در ايران يا در خارج بودن- يا ميزان معروفيت و پرستيژ دانشگاه  اين هست كه اولا به شاخه پژوهشي مزبور علاقه داشته باشيد و دوم اين كه با فردي متبحر و فعال در اين زمينه تز خود را برداريد.

بعدش به همه جاي دنيا كه در شاخه ي يا شاخه هاي  پژوهشي مورد علاقه  شما فعال هستند اقدام كنيد. چه در داخل چه در خارج. ببينيد! در همين ايران اون هم در دانشگاه تفرش استادي مثل دكتر آرش هست كه من مطمئنم براي دانشجويي كه از خودش لياقت نشان بده از خيلي از دانشگاه هاي پر اسم و رسم دنيا در آن شاخه پژوهشي مي تواند استاد بهتري باشه.  شما در مرحله اقدام هيچ امكاني را فراموش نكنيد. بعد كه نتيجه ي  اقدامتان آمد  چرتكه بياوريد حساب و كتاب كنيد ببينيد در مجموع بيشتر به نفعتان هست كجا را انتخاب كنيد. چرتكه بياندازيد ببينيد كه هر دانشگاهي چه قدر از شما حمايت مالي مي كنه. به هر حال در مقطع بالاتر از ليسانس ديگه عيبه آدم از پدر و مادرش پول توجيبي بخواد. پس اين يك فاكتور مهم هست. ببينيد نزديكي و دوري به خانواده چه قدر در اين شرايطي كه شما در آن هستيد و خانواده تان در آن  هستند  براتون مهم هست.  ببينيد اسم و رسم دانشگاه چه قدر براتون مهم هست.

دانشگاه هاي معروف لزوما بهترين استادان راهنماها را ندارند. اما دانشگاه هاي معروف  همگي دو دسته دانشجو دارند. دسته ي اول دانشجويان درجه يك دانشگاه هستند كه براي آن دانشگاه اعتبار كسب مي كنند. دسته ي دوم دانشجوياني هستند كه خودشان كم سوادند اما از اسم دانشگاه براي خودشان اعتبار كسب مي كنند. دسته ي اول-- اگر شما كارتون درست باشد -- بي توجه به نام و نشان دانشگاه شما را تحويل خواهند گرفت و در همايش ها و .... شما را دعوت خواهند كرد. دسته ي دوم كه سوادشان نمي رسد تا كارهاي پژوهشي شما را ارزيابي كنند اگر از دانشگاهي با رتبه كمتر از دانشگاه آنها باشيد  رفتار تحقير آميزي با شما خواهند داشت. ببينيد چه قدر تحمل اين رفتار را خواهيد داشت. در استخدام در جاهاي خوب معمولا زور استاد راهنماي خوب به اسم و رسم دانشگاه مي چربد. اما در استخدام در جاهايي كه اعضايش از دسته ي دوم فارغ التحصيلان دانشگاه هاي اسم و رسم دار هستند اسم و رسم دانشگاه مورد توجه قرار مي گيرد. با خود روراست باشيد و ببينيد با توجه به روحيه تان كدام يك را مي پسنديد.

خلاصه اين فاكتورها را لحاظ كنيد و با شناختي كه از شرايط و روحيه و توانمندي خود داريد انتخاب كنيد.بؤلوم :
یازار : Yasaman Farzan


بلاگا گؤرهبؤلوم لر

     

سون یازیلار

باغلانتی لار

     

یولداش لار

     

آرشیو

سایغاج